Audyty SEO

Przed rozpoczęciem optymalizacji kodu oraz zawartości strony internetowej niezbędna jest dokładna analiza badanej witryny. Rodzaj systemu zarządzania treścią (ang. Content Management System – CMS) oraz sposób kodowania i wykorzystanych komend okazuje się równie istotny jak szeroko pojęta treść. Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (ang. Search Engine Optimization) oraz dostosowanie przejrzystej i zrozumiałej zawartości dla użytkowników to kluczowe aspekty dla wartościowych stron.

Oferujemy audyt SEO:

  • sprawdzenie kodu źródłowego oraz jego integralnych części,
  • określenie szybkości i jakości serwera, na którym znajduje się hosting,
  • określenie poszczególnych składowych kodu, które mają znaczący wpływ na działanie strony, szybkość witryny oraz dostępu do różnych modułów,
  • sugerowane działania naprawcze, które mogą zostać wykonane, aby zwiększyć jakość i możliwości strony pod kątem widoczności,
  • przetestowanie elementów CMS'a, które odpowiadają za prawidłowe wyświetlanie treści, obrazów i elementów aktywnych strony w przeglądarkach,
  • zbadanie widoczności poszczególnych części witryny dla najpopularniejszych wyszukiwarek w rejonie, województwie, państwie lub na kontynencie, gdzie działa dana strona,
  • sprawdzenie zrozumiałości, poprawności oraz adekwatności tekstu i grafik lub zdjęć do produktów, firmy i całej zawartości witryny,
  • liczby etykiet, stron, podstron, elementów aktywnych i linków w obrębie strony i odnoszących się do sprawdzanej strony,
  • dodatkowe informacje,
  • sugestie i możliwe sposoby na zwiększenie użyteczności, wartościowości oraz widoczności strony lub sklepu internetowego.

Zapraszamy do kontaktu. Możemy zweryfikować działanie Państwa witryny w ciągu kilkudziesięciu minut.